Dobre praktyki

 1. Jeżeli uczetniczka rezygnuje z warsztatu w terminie 30 dni od daty jego rozpoczęcia lub wcześniej to otrzymuje pełen zwrot wpłaconej kwoty lub możliwość przepisania się na inny termin warsztatów w takiej samej cenie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem) bez dodatkowych kosztów.
 2. Jeżeli uczetniczka rezygnuje z warsztatu w terminie 15 – 30 dni od daty jego rozpoczęcia to otrzymuje zwrot 50% wpłaconej kwoty lub możliwość przepisania się na inny termin warsztatów w takiej samej cenie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem) bez dodatkowych kosztów.
 3. Jeżeli uczetniczka rezygnuje z warsztatu w terminie 8 – 14 dni od daty jego rozpoczęcia nie otrzymuje zwrotu wpłaconej kwoty, ale ma możliwość przepisania się na inny termin warsztatów w takiej samej cenie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem) bez dodatkowych kosztów.
 4. Jeżeli uczetniczka rezygnuje z warsztatu w terminie 7dni od daty jego rozpoczęcia lub krótszym nie otrzymuje zwrotu wpłaconej kwoty, ale ma możliwość przepisania się na inny termin warsztatów w takiej samej cenie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem), jednak zostaną jej potrącone koszty wyżywienia za nieobecność na warsztacie.*

  *Innymi słowy – ponieważ zakupy zostają już zrobione – z kwoty, którą uczestniczka wpłaciła za warsztat zostaną potrącone jej koszta wyżywienia i, w przypadku przepisania na inny termin, taką kwotę będzie trzeba dopłacić.

 5. Uczestniczka może odsprzedać swoje miejsce na warsztacie innej kobiecie, jednak w przypadku warsztatów innych, niż podstawowe (tj, zaawansowane I, II, III stopień oraz warsztaty instruktorskie) bilet na warsztat można odsprzedać jedynie osobie, która spełnia wymagania uczestnictwa.*

  *Czyli nie można np. biletu na warsztat zaawansowany odsprzedać osobie, która nigdy nie była na warsztacie podstawowym organizowanym przez Metamorphosis, gdyż taka osoba nie może uczestniczyć w warsztacie zaawansowanym bez zgody organizatora.

 6. Jeżeli warsztat zostanie odwołany z powodów zależnych od Metamorphosis to uczestniczkom przysługuje pełen zwrot wpłaconej kwoty lub możliwość przepisania się na inny termin warsztatów w takiej samej cenie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem) bez dodatkowych kosztów.
 7. Zasady zwrotu towarów fizycznych zostały opisane w ogólnym regulaminie sklepu, który można znaleźć na dole strony.